Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Policy.

Hoe ga ik om met jouw gegevens ?

I Shoot Memories Afscheidsfotografie (Hierna Anouk Raaphorst fotografie), gevestigd te Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring-privacy policy.

Contactgegevens: info@anoukraaphorst.nl of 06-42153566


Persoonsgegevens die wij verwerken

Anouk Raaphorst fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer – E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anoukraaphorst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Anouk Raaphorst fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Anouk Raaphorst fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Anouk Raaphorst fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Van wie verzamelen wij bijzondere persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten
 • Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Welke bijzondere persoonsgegevens worden er verzameld?

Het kan gaan om:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Huwelijkse staat
 • Gezinssamenstelling
 • Foto’s
 • Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar eerder interesse in is getoond

Waarom worden er persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • Om een relatie met je aan te kunnen gaan en te onderhouden
 • Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten
 • Om aan de verplichting die de wet/belastingdienst stelt te voldoen
 • Om bestelde producten op het juiste adres te leveren
 • Om fraude of oplichting te voorkomen
 • Voor marketing- en promotiedoeleinden
 • Voor archiefdoeleinden

Bijzondere persoonsgegevens

Naast persoonsgegevens worden er ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens die meer over jou zeggen dan alleen je naam, telefoonnummer of adresgegevens.

Waarom worden er bijzondere persoonsgegevens verzameld?

Bijzondere persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • Om aan de voorwaarden van de gesloten overeenkomst te kunnen voldoen
 • Om je producten af te laten drukken
 • In het gerechtvaardigd belang van Anouk Raaphorst fotografie om een artistiek portfolio op te kunnen tonen op de website.
 • In het gerechtvaardigde belang van marketingdoeleinden zoals advertenties, folders en social media. Voor het verkopen van de diensten en producten van Anouk Raaphorst fotografie.
 • Voor archiefdoeleinden

Hoe lang worden deze persoonsgegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. Niet-geleverde foto’s worden 4 weken bewaard. Geleverde foto’s worden minimaal 3 maanden bewaard. Foto’s die gebruikt worden voor portfolio en/of marketingdoeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard.

We bewaren je foto’s 3 maanden zodat je ook later nog een mooie afdruk aan de muur kunt bestellen, of de foto’s nogmaals op kunt vragen wanneer je ze kwijt bent.

Andere gegevens zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en huwelijkse staat worden voor onbepaalde tijd bewaard omdat we je graag op de hoogte houden met voor-jou-relevantie informatie.

We houden deze gegevens graag up-to-date, en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt.  Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: info@anoukraaphorst.nl

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

 • Computer
 • NAS (server) in eigen beheer
 • Back-up Nas (server) in eigen beheer
 • CRM Systeem

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

 • Boekhoudprogramma, om je een factuur te kunnen sturen
 • Leveranciers van albums of wanddecoratie, om je je bestelde producten te kunnen leveren
 • Collega’s, wanneer je hebt gevraagd om een aanbeveling voor een andere fotograaf.

Hoe worden deze gegevens beschermd?

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Anouk Raaphorst fotografie en worden nooit aan derden overgedragen als de reden hiervoor niet in jouw belang is. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Daarnaast wordt er met iedere leverancier een bewerkingsovereenkomst gesloten zodat er duidelijke afspraken bestaan en jouw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Anouk Raaphorst fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anouk Raaphorst fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anouk Raaphorst fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensbewaartermijnReden
PersonaliaMinimaal 5 jaarBelastingwet
Adresminimaal 5 jaarBelastingwet
TelefoonnummerMinimaal 5 jaarContact te leggen voor/na een fotoshoot
Email adresMinimaal 5 jaarContact te leggen voor/na een fotoshoot
IP-adresMinimaal 5 jaarVoor het verbeteren van de website

Gegevens over jouw activiteiten op onze website :

Google Analytics

Internetbrowsers

Fotobestanden Online

Minimaal 5 jaar

Minimaal 5 jaar

Minimaal 5 jaar

Maximaal 3 maanden

Voor het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website

Voor jou om online te kunnen bekijken en om mijn werk als fotograaf aan anderen te laten zien.

Digitale fotobestanden op externe beveiligde harde schijfMinimaal 3 maandenVoor jou, om de foto’s altijd na te kunnen bestellen

Delen van persoonsgegevens met derden

Anouk Raaphorst fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anouk Raaphorst fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Op de website maken we gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om Anouk Raaphorst fotografie rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Anouk Raaphorst fotografie heeft hier geen invloed op.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Anouk Raaphorst fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anoukraaphorst.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Anouk Raaphorst fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anouk Raaphorst fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wellicht vind je dit ook interessant

Wil je meer informatie?

Een afscheid regelen is emotioneel zwaar en voor de meeste voor ons geen dagelijkse bezigheid. Wil je even overleggen over hoe de fotografie in te vullen of snel weten of ik nog beschikbaar ben? Vul je contactgegevens in en ik neem snel contact met je op.

Afscheidsfotograaf Anouk van I Shoot Memories Afscheidsfotografie

Discrete fotografie.

Afscheidsfotograaf in het Westland, Anouk Raaphorst, I Shoot Memories Afscheidsfotografie Anouk Raaphorst Foto blured, hoe ga ik om met privacy

Als fotograaf ben ik afhankelijk van mijn beelden en laat ik deze graag aan mijn toekomstige klanten zien. Daarom heb ik in mijn voorwaarden staan dat ik de beelden mag gebruiken voor portfolio etc. Bij afscheidsfotografie ligt dit gevoelig en daarom maak ik altijd personen onherkenbaar als ik beelden gebruik op bijvoorbeeld mijn website. Zo krijg je toch een goed beeld van mijn werk zonder inbreuk op de privacy. Ik gebruik nimmer confronterende beelden zoals foto’s van de overledene.